Veritats, mentides i imaginació

Un videojoc per millorar la lectoescriptura
01

Què és Kidnelis?

Molt més que una experiència individual

El videojoc Kidnelis és una adaptació del joc de taula amb el mateix nom, que aprofita tots els beneficis que ofereix el format digital per aportar una experiència més enriquida.

Kidnelis proposa una experiència que permet a les persones jugadores desenvolupar l’atenció, concentració i memòria a curt termini, la lectoescriptura, la cal·ligrafia, la comprensió i la imaginació.

Mitjançant la lectura d’una sèrie de frases ocurrents, les jugadores hauran de comprendre-les, decidir si són vertaderes o falses i després replicar-ne la construcció bé sigui estructurant-les per blocs, escrivint-les amb un llapis digital o utilitzant un teclat QWERTY.

El videojoc busca fomentar la comunicació tot obrint un espai per a la discussió verbal en relació a la versemblança de les frases que s’han llegit, bé sigui amb la família, les amistats o el professorat.